2br-luchtfoto02.jpg - Camping Duinhoeve

Genieten aan zee.

lvs-kamperen02.jpg - Camping Duinhoeve
mlc-verhuur02.jpg - Camping Duinhoeve
camoing-duinhoeve-01.jpg - Camping Duinhoeve
8gv-speeltuin01.jpg - Camping Duinhoeve
camoing-duinhoeve-02.jpg - Camping Duinhoeve

Ontdek Zeeland op de fiets

ciu-bar02.jpg - Camping Duinhoeve
ciu-omgeving04.jpg - Camping Duinhoeve

Gedragsregels

Naast onze zorg voor service, comfort en actieve recreatie, besteden wij aandacht aan goede sfeer, verzorgd geheel, rust en veiligheid op de camping. Vanzelfsprekend verwachten wij hierbij de sportieve medewerking van onze gasten door naleving van de geldende "gedragsregels".

Groene Regels

 1. Beschadig geen bomen en struiken 
 2. Laat de bloemen staan
 3. Laat vogels en dieren met rust 
 4. Wees uiterst voorzichtig met vuur in bos en hei
 5. Gooi nergens afval neer 
 6. Help mee de rust in de natuur te bewaren 
 7. Zet uw auto op de daarvoor bestemde plaats 
 8. Houd rekening met anderen bij het plaatsen van tent of caravan 
 9. Neem de plaatselijke voorschriften in acht 
 10. Ontzie gemeenschappelijke en andermans eigendommen


Gedragsregels 

 1. Meld u en uw logées bij de receptie. Neem kennis van de geldende tarieven, gedragsregels en overige bepalingen, zodat geen misverstanden ontstaan. Afrekening dient vooraf of bij aankomst te gebeuren. 
 2. Plaats uw caravan of tent overeenkomstig de plaatsaanduiding, zodanig dat u anderen geen overlast bezorgd. 
 3. Houd het terrein, gebouwen, inventaris en beplanting schoon en beschadig ze niet. Wij behouden ons het recht voor u voor toegebrachte schade aansprakelijk te stellen.  
 4. Open vuur is niet toegestaan. Wees attent op brandgevaar. U dient te zorgen voor een deugdelijke electriciteits-, gas- en waterinstallatie. 
 5. De nachtrust gaat in om 23.00 uur en duurt tot 7.00 uur. Van 22.00 - 7.00 geldt een algemeen rijverbod. 
 6. Ter bevordering van de noodzakelijke rust en veiligheid geldt de camping voor alle verkeer als woonerf. Dit houdt in dat op ons park uitsluitend stapvoets, max. 5 km. per uur, gereden mag worden. Vrachtauto's worden niet toegelaten. Bromfietsers dienen de motor uit te schakelen. 
 7. De kampeerders zijn medeverantwoordelijk voor het gedrag van hun gasten. 
 8. Gedraag u zodanig dat u niemand overlast bezorgt. Respecteer elkaars mening, overtuiging en houdt u aan de richtlijnen van de leiding en de overige parkregels. 
 9. De leiding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen van gasten of bezoekers, alsmede voor ongevallen die gasten of bezoekers overkomen. E.e.a. behoudens schuld van ondernemer of personeel. 
 10. Alle op het terrein aanwezige personen worden geacht op de hoogte te zijn van de geldende gedragsregels, de plaatselijke politieverordening en overige bepalingen. Overtreding van de regels kan verwijdering van het terrein - zonder restitutie - tot gevolg hebben.


Deze gedragsregels en overige bepalingen zijn er niet om u in uw vrijheid te belemmeren, maar om het vakantiepark aangenaam en leefbaar te houden. Wij rekenen op naleving. U veraangenaamt daarmee uw eigen verblijf en dat van anderen op ons vakantiepark.